“ГАЗТЕК БГ” АД е млада и модерна компания, която се утвърди като лидер в областта на газовите технологии.

При нас работят специалисти с доказани професионални качества. Много от тях са получили своето висше образование и допълнителна квалификация зад граница. Участвали са в проектирането и строителството на преносни и разпределителни газопроводи и продуктопроводи и съпътстващи газови и енергийни съоръжения на територията на България, а също така и в Русия, Сирия, Либия, Ирак, Украйна и др.

Ние разполагаме с високопроизводително оборудване и използваме съвременни технологии.

Нашата политика е насочена към:

-          Строго съблюдаване на законите и нормативите

-          Новаторство и надеждност във всяка дейност

-          Удовлетворяване изискванията на клиента

-          Гарантиране на етични,  лоялни и честни взаимоотношения

-          Непрекъснато повишаване квалификацията и компетентността на служителите  


Един от основните приоритети на "ГАЗТЕК БГ" АД е опазването на околната среда.
Повече за нашата Зелена политика