ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

 

„Газтек БГ” АД

1407 София, ул. Филип Кутев” 5

тел.: (+359 2) 4283 425

факс: (+359 2) 9621 763

e-mail: info@gastecbg.com

web:    www.gastecbg.com

 

виж на картата