Български фирми може да газифицират Македония

2009-01-07


Български фирми участват в два от трите консорциума, проявили интерес към обявения от Македония международен конкурс за изграждане на система за газификация на страната. Министерството на транспорта и съобщенията на Македония отвори в края на октомври предложенията за изработване на предварителни планове за система за газификация. Първият се състои от компаниите "Рамбол" от Дания и "Газопроект" от Полша. Вторият консорциум включва "Простор ДОО" от Куманово (Македония), "Газтек БГ" от България, "Петрол" от Словения и "Енерго систем" от Скопие. Третият консорциум се състои от фирмите "ХПК Харес Пицкел консултаг" от Германия, "ХПК - България" и "Мак - 2000" от Македония.