Социалните сгради в столицата, директни потребители на природен газ, са на топло

2009-01-08


Всички училища, болници и здравни заведения, детски градини, ясли и социални домове в столицата, които получават синьо гориво директно от „Софиягаз”, а не от местните топлофикации, са на топло при пълен комфорт. Природният газ за тях не е прекъсван нито за миг от началото на кризата до днес. Припомняме ви, че по силата на Наредба №10, при липсата на достатъчно газ, компаниите осигуряват със синьо гориво потребителите си по категории – първо се захранват здравните заведения, детските градини, училищата и заведенията за социални услуги, както и битовите клиенти, а последно – промишлените предприятия.