По-ниски цени на природния газ за крайните клиенти на Овергаз от 1 юли 2009 година

2009-06-30


Цената на природния газ за крайните потребители на Овергаз и дъщерните му дружества в страната ще намалее от 1 юли 2009 година. Новите продажни стойности ще увеличат още повече конкурентоспособността на синьото гориво. Битовите клиенти на газовата компания ще плащат средно 7,9 стотинки за един киловатчас енергия, произведена с природен газ. Същото количество енергия, произведено с електричество, ще струва 15,2 стотинки, а с нафта – 19,5 стотинки. Потребителите в промишления и обществено административния сектор също ще плащат по-ниски цени. В зависимост от ползваното алтернативно гориво и тарифния си план, клиентите на Овергаз Инк. АД и дъщерните му дружества ще намалят значително разходите си за енергия. Преминаването на предприятията от мазут (8,8 стотинки на киловатчас) на природен газ (5,8 стотинки на киловатчас за минимална тарифа) ще им пести по 3,0 стотинки на всеки киловатчас енергия. Цената на компресирания природен газ за автомобили също ще намалее. В зависимост от мощността на превозното средство шофьорите ще плащат средно 7 лева за стокилометров пробег с автомобил на CNG. Същото разстояние, изминато на дизел, струва средно 13,1 лева, на бензин А 95 – 16,4 лева, а на пропан-бутан – 11 лева.

Всички цени са с ДДС.

                  Източник Овергаз Инк.