Овергаз подписа договор за финансиране на проект по Оперативната програма на Европейския съюз „Развитие на човешките ресурси"

2009-07-24


Овергаз се класира на Първо място измежду 53 кандидатствали за субсидия програми. Договорът бе подписан в сградата на Дирекция „Регионална служба по заетостта”- София между Агенция по заетостта и Овергаз.

Партньор на Овергаз по проекта е „Газтек БГ” АД.

Общата стойност на инициативата е 158 хиляди лева. 70% от тях ще бъдат предоставени от Европейския социален фонд, а останалите 30% ще са за сметка на Овергаз. Целта на проекта е да се повиши професионалната квалификация и адаптивността на служителите в компанията.

За период от 1 година 215 от работещите в системата на Овергаз ще имат възможност да усъвършенстват своите професионални умения по време на общо 39  курса, проведени от  Учебен център за газови технологии към „Газтек БГ”АД.

Обученията включват изграждане на газови инсталации и газоразпределителни мрежи, оперативно управление на газоразпределителни системи, работа в екип, управлениена конфликти, комуникативни и търговски умения.