43 души са първите обучени по проекта „Овергаз – повече знание за чиста енергия”

2010-01-25


43 души от 27 града, между които и двама студенти от Минно геоложкия университет (МГУ) в София, взеха участие до момента в обученията от инициативата „Овергаз – повече знание за чиста енергия”, финансирана по Оперативната програма на Европейския съюз „Развитие на човешките ресурси”.

Общият брой на участниците е 217, а проектът ще завърши в края на септември тази година. До тогава още 173-ма души, заети в газовия бранш, ще обогатят уменията си и ще повишат квалификацията си в курсовете, организирани от газовата компания. Това стана ясно по време на брифинг за напредъка по проекта, който се състоя в Учебната лаборатория на „Газтек БГ” АД в сградата на МГУ в столицата.

“Ако искаме да сме готови за разрастването на пазара на природен газ през следващите години, трябва предварително да сме обучили кадрите, които ще изграждат инфраструктурата. Очаква се в близко време да има необходимост за не по-малко от 30 хиляди специалисти по газови системи, чиято експертиза ще е от изключително значение”, каза преподавателят в МГУ и един от главните лектори в проекта Мартин Бояджиев.

Г-н Деян Попов, изпълнителен директор на „Газтек БГ” АД – компанията-партньор на Овергаз в обученията, добави: ”Газификацията на страната е от полза за цялото общество. Без значение е кой ще я изпълнява. Затова и през нашия Учебен център преминават годишно над 600 души, заети в бранша, като много от тях са служители на конкурентни компании.”

Припомняме ви, че широката употреба на синьото гориво в битовия сектор е една от главните предпоставки България да постигне целите 20/20/20 на Европейската комисия. Газификация на домакинствата в страната (в момента 3%) до средните за Европейския съюз нива (60%) ще намали с 8% вредните вещества в атмосферата, а по-широката употреба на природния газ в индустрията ще повиши със 7% енергийната ефективност на икономиката в страната.