Завършиха обученията по проект „Овергаз – повече знание за чиста енергия”

2010-11-16


215 служители на най-голямата частна газова компания в страната завършиха успешно обучението си по проекта на дружеството за повишаване на професионалната квалификацията „Овергаз – повече знание за чиста енергия”. Партньор на Овергаз по проекта е „Газтек БГ”. Инициативата е финансирана от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
На 10 ноември 2010 година в централната сграда на компанията в София се състоя пресконференция, на която ръководителите на проекта представиха крайните резултати.

Стойността на програмата е 158 хиляди лева, като 70% от тях са предоставени от Европейския съюз, а останалите 30% са за сметка на газовата фирма.

Най-много участници имаше от дъщерната на Овергаз газоразпределителна компания, която обслужва Северна България – 51. Следват „Овергаз Изток” с 49 участници, „Софиягаз” с 45, „Овергаз Запад” – 36 и „Овергаз Юг”, откъдето се включиха 34 души.

В рамките на 1 година кадрите на Овергаз се обучаваха по 7 програми, разделени на 39 курса в 111 учебни дни. Обученията се проведоха от Учебният център на „Газтек БГ”. Резултатите – всички участници завършиха успешно. Най-добре се представиха диспечерските екипи, които се грижат за управлението на газоразпределителните системи. Програмата включваше още модули за проектиране и изграждане на газови инсталации, управление на човешките ресурси и взаимоотношенията с клиенти, успешни продажби, екипна ефективност и решаване на конфликти.

Чрез проекта „Овергаз – повече знание за чиста енергия” компанията инвестира в най-важния капитал – човешкия, гарантира на своите служители непрекъснато професионално обучение и развитие и подсигурява за тях гъвкавост и адаптивност в конкурентната и бързо променяща се среда.

Всяка година Овергаз организира повече от 120 обучения, в които участват средно по 600 служители. Над 70% от курсовете са с техническа насоченост и са тематично свързани с основния предмет на дейност на фирмата – промишлена и битова газификация. Партньор за специализираните професионални курсове е „Газтек БГ” АД.