„Газтек БГ” АД спечели предпроектното проучване за интерконекторната газова връзка със Сърбия!

2011-11-04


„Газтек БГ” АД бе избрана да извърши предпроектното проучване за интерконекторната газова връзка между България и Сърбия. Класирането бе оповестено с официално решение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, г-н Трайчо Трайков. „Овергаз Инк.” АД също ще се включи в работата, като помогне за екологичната и икономическата обосновка на проекта.

На всички колеги, на които предстои да отворят газовата ни врата на запад – успех!