Завърши успешно сертификацията на "ГАЗТЕК БГ" АД

2012-06-11Завърши успешно сертификацията на "Газтек БГ" АД по стандартите ISO 14001:2004 за управление на околната среда и SA 8000:2008 за социална отговорност. Част от финансирането на проекта бе осигурено по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по договор 3МС-02-135/01.06.2011 - "Усъвършенстване на системите за управление на "ГАЗТЕК БГ" АД - въвеждане на система за управление на околната среда ISO 14001:2004 и стандарт за социална отговорност SA 8000:2008".
 
Системата за управление на околната среда ISO 14001:2004 се ползва от над 150 хиляди организации в близо 200 страни по цял свят. Стандартът за социална отговорност SA 8000 е от 2008-ма година и "Газтек БГ” АД е една от 18-те фирми в страната, която го прилага. В световен мащаб те са близо 3000.

Сертификатите имат валидност 3 години и са свидетелство за подобрение на качеството на продуктите, услугите и производствените процеси на компанията, която го притежава.

Ползите от документите се изразяват в нарасналата удовлетвореност на клиентите, повишената продуктивност на дружеството, както и подобрената работна среда. Сертификационният процес се извършва от външен, независим одитор, който оценява поотделно и детайлно всеки процес, протичащ в организацията.

Внедряването на системите в "Газтек БГ" АД продължи една година, а сертифициращата организация е една от водещите световни фирми в тази сфера – Lloyd's Register Quality Assurance.