Овергаз Инк АД

www.overgas.bg

 

Минно-геоложки университет

www.mgu.bg

 

Българска стопанска камара

www.bia-bg.com

 

ПГЕТ "Хенри Форд" - гр. София

www.pgtehford.hit.bg

 

Българска асоциация Автомобили на природен газ

www.bngva.com

[1]