Сградни газови инсталации

Как природният газ достига до потребителите?

Природният газ се транспортира по тръби, които обикновено са положени подземно в уличното платно. На границата на Вашия имот се поставя синьо табло, което осъществява връзката между уличната газоразпределителна мрежа и Вашата сградна газова инсталация. В него има регулатор на налягането, отсекатели, стабилизатори и разбира се, газов разходомер. Газовият разходомер показва колко природен газ е изразходван и Вие можете да видите това във всеки момент от денонощието.

За да могат показанията на разходомера да бъдат безпроблемно отчитани от представители на газоразпределителното дружество, таблото се поставя на място, до което има постоянен достъп.

 

За какво мога да използвам природен газ?

- за отопление/охлаждане
- за топла вода
- за готвене

 

Какви варианти на газова инсталация да изберем?

Към всички варианти може да се добави газова готварска печка.

 

В сгради с етажна собственост (многофамилни жилищни сгради) може да се избере между:

- Колективно захранване на сградата.

Отоплението и топлата вода се осигуряват от котел, разположен в общо помещение, от което се развива водна инсталация с радиатори за всеки апартамент (имот). В този случай разходомерът за природен газ е общ за цялата сграда и се налага дялово разпределение на топлинната енергия, като база за разпределяне на консумираното количество природен газ за всеки имот. Ако ще се ползва газ за готвене, се изгражда и газова инсталация до готварска печка във всеки апартамент, което оскъпява инвестицията.

 

- Индивидуално захранване на всеки имот.

Тук са възможни два варианта:

- в стълбищната клетка се изгражда общ вертикален газопровод и от него чрез отклонения се монтират газозамерни табла за всеки потребител. От таблото се развива индивидуална вътрешна инсталация с котел или конвектори.

- на фасадата или във фоайето се нареждат газозамерните табла и от тях се изтеглят тръби до всеки апартамент (обект).

 

Как да станете наш клиент?

Можете да изпратите запитване на нашия e-mail адрес info@gastecbg.com  или да посетите офиса ни.  Ако имате архитектурни чертежи и проект по част ОВ, добре е да ги носите, за да обсъждате с нашите специалисти реални варианти и възможности.

След уточняване на Вашите желания и съобразяването им с нормативните изисквания ще Ви бъде предложен за одобряване проект на Техническо задание, т.е. това, което Вие ни поръчвате да направим за Вас. След като одобрите Техническото задание ние ще Ви изпратим Оферта, в която ще посочим цената и срокът за изготвяне на проекта. Ако условията в Офертата Ви удовлетворяват, Вие ни информирате и ние ще Ви предложим Договор за проектиране, който ще влезе в сила след подписването му от Ваша страна.

Ще бъдете уведомени, когато проектът е готов. Ще получите един продукт, който макар и само стъпка от процеса на газификация, сигурни сме ще допринесе за Вашия комфорт  и удовлетворение.