Опит, Иновация, Надеждност - това е основата, върху която сме изградили и продължаваме да развиваме нашата модерна компания.

Да предлагаме на клиентите си висококачествени продукти и услуги е наш основен принцип, гарантиран от дългогодишния опит на служителите ни – утвърдени специалисти в своята област.

"ГАЗТЕК БГ"АД:

Разработва ефективни и надеждни проектни решения за системи за газоснабдяване и водоснабдяване, като проучва, адаптира и прилага съвременните европейски и световни технологични достижения в инженерната практика

 

Обучава специалисти, осъществяващи процесите на проектиране, строителство и експлоатация на системи и инсталации за газо- и водоснабдяване